MAKLUMAT

By Kecamatan X Koto Sungai Lasi 22 Jul 2022, 11:58:54 WIB

Berita Foto Populer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKLUMAT PELAYANAN

KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI

 

Dengan ini,

kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan

sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,

dan apabila tidak menepati maklumat ini,

kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku